- Final: Individuales Masculinos -
123
636
163
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
12
462
677
Semifinales - Cancha Central
12
44
66
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
461
626
Cuartos de Final - Cancha Central
123
636
161
Cuartos de Final - Cancha Central
12
63
30
Cuartos de Final - Cancha Central
123
7740
6566
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
123
566
743
Segunda Ronda - Cancha 1
12
566
778
Segunda Ronda - Cancha 1
12
34
66
Segunda Ronda - Cancha Central
123
365
637
Segunda Ronda - Cancha Central
12
66
34
Segunda Ronda - Cancha Central
12
63
31
Segunda Ronda - Cancha Central
123
462
626
Segunda Ronda - Cancha 1
12
661
786
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
123
7835
6667
Primera Ronda - Cancha Central
12
40
61
Primera Ronda - Cancha Central
123
6566
7712
Primera Ronda - Cancha Central
123
6360
7726
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
22
Primera Ronda - Cancha Central
12
264
677
Primera Ronda - Cancha Central
12
776
633
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
43
Primera Ronda - Cancha Central
12
662
786
Primera Ronda - Cancha 1
123
68678
710266
Primera Ronda - Cancha Central
123
3776
6654
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
34
Primera Ronda - Cancha Central