- Final: Individuales Masculinos -
12
44
66
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
123
0666
6378
Semifinales - Cancha Central
12
679
467
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
643
466
Cuartos de Final - Cancha Central
123
265
647
Cuartos de Final - Cancha Central
123
466
612
Cuartos de Final - Cancha Central
12
465
677
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
123
614
466
Segunda Ronda - Cancha Central
12
66
24
Segunda Ronda - Grandstand 1
12
66
32
Segunda Ronda - Grandstand 1
123
6654
3776
Segunda Ronda - Grandstand 1
12
677
262
Segunda Ronda - Grandstand 2
123
1678
6166
Segunda Ronda - Cancha Central
123
6565
7727
Segunda Ronda - Cancha Central
12
43
66
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
12
640
771
Primera Ronda - Cancha Central
123
0662
6477
Primera Ronda - Grandstand 1
12
66
43
Primera Ronda - Cancha Central
123
77477
64665
Primera Ronda - Grandstand 1
123
637104
77686
Primera Ronda - Grandstand 1
12
363
677
Primera Ronda - Grandstand 1
123
160
636
Primera Ronda - Cancha Central
123
6164
4677
Primera Ronda - Cancha Central
12
25
67
Primera Ronda - Cancha Central
12
76
54
Primera Ronda - Cancha Central
123
364
636
Primera Ronda - Cancha Central
123
7956
6774
Primera Ronda - Cancha Central